Gayet cid­dî olarak şunu söylemek isterim ki modern dünyada çalışmanın erdem olduğuna inanma yüzünden çok bü­yük zararlar doğmaktadır ve mutluluğa giden yol, refaha giden yol, çalışmanın örgütlü bir düzen içinde azaltılma­sından geçer.

Aylaklığa Övgü İNDİR ( PDFDrive )