Dijital pazarlama stratejisi oluştururken öncelikli olarak hedefler ve marka ya da işletme öngörüleri belirlenmelidir. Dijital pazarlama, marka ya da işletmelerin çevirim içi ortamda ürün ve hizmetlerini tanıttığı 360 derece pazarlama çalışmalarına verilen addır. Dijital pazarlama çalışmaları günümüzde artık gerekliliktir. Bu noktada, işletme ya da markalar dijital pazarlama stratejisi oluştururken öncelikli olarak hedeflerini ve kitlelerini belirlemelidir. 

Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma Aşamaları:

Dijital pazarlama stratejisi aşamalarından birincisi hedef kitle belirlemedir. Hedef kitle belirlemek ve işletme ya da marka hakkında ön görü oluşturmak için swot analizi yapılmalıdır.

SWOT Analizi:

Marka ya da işletmenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenirken, fırsat ve tehditler de 

belirlenmelidir. Swot analizi dijital pazarlama stratejisinin temel taşlarından biridir. 

SWOT, İngilizce 4 sözcüğün baş harflerinden oluşan bir strateji tekniğidir.

  • Strengths = Güçlü Yönler
  • Weaknesses = Zayıf Yönler
  • Oppotunities = Fırsatlar
  • Threats = Tehditler

İşletme Tanımlama ve Hedef Belirleme:

Swot analizi sonrası işletme tanımlaması yapmak daha kolay olacaktır. Nedir, amaçları neler, benzersiz özellikleri vb. 

Hedef belirleme için SMART tekniği uygulanabilir. İşletme ya da marka ulaşmak istediği hedefi net bir şekilde belirlemelidir. Hedef için yapılan çalışmalar ölçümlenebilir ve gerçekçi olmalıdır.

  • Specific = Belirli
  • Measurable = Ölçülebilir
  • Attainable = Ulaşılabilir, başarılabilir
  • Relevant = Sonuç Odaklı
  • Timely = Zaman Odaklı

Hedef Kitle Tanımlama:

Satın alma alışkanlıkları, psikograf özellikleri belirlenerek hangi kanallar ve araçlar aktif olarak kullanılacak belirlenebilir. 

Rakip Analizi:

Sektör paydaşları ne kadar iyi tanınırsa başarı o kadar yakın olur. Rakiplerin müşterilere nasıl yaklaştığı dikkate alınmalı, güçlü ve zayıf yönlerine göre strateji oluşturulmalıdır.

Dijital Pazarlama Kanalları:

İşletme, hedef kitle ve rakip tanımlamaları yapıldıktan sonra kanallar belirlenmelidir. Web sitesinde yer alacak SEO makalelerinin “anahtar kelime” belirlemesi, Google ADS ve Sosyal Medya Reklam strateji planlama, e-mail pazarlama, içerik pazarlama, vb. 

Veri Analizi:

Dijital pazarlama stratejisinin son aşaması veri analizi ve raporlamadır. Çeşitli analiz panelleriyle aktif hale getirilen pazarlama çalışmaları ölçümlenir, metrikler belirlenir ve gerekli durumlarda optimizasyon yapılabilir.